Ledenadministratie

Om te kunnen turnen moet je lid worden van Gymnastiekvereniging Tempora. Een Turnseizoen loopt van augustus t/m juli van het jaar er op. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Leden van de pré-selectie kunnen tijdens het seizoen instromen. Het lidmaatschap eindigt weer als er tijdig, voor 30 juni schriftelijk is opgezegd en alle openstaande contributiegelden zijn voldaan.

Contributie Selectie en Pre-selectie:
Voor sportseizoen 2017/2018 bedraagt de contributie:
3 keer trainen per week inclusief deelname aan 3 kwalificatiewedstrijden € 57per maand
2 keer trainen per week inclusief deelname aan 3 kwalificatiewedstrijden € 43,80 per maand
Pré-selectie, 1 keer trainen per week inclusief deelname aan 2 wedstrijden € 23,40 per maand
Een selectietraining duurt minimaal 2 uur.

Tijdens de schoolvakanties gaat het wedstrijdturnen indien mogelijk door, behalve tijdens de zomervakantie. In aanloop naar een wedstrijd worden soms extra trainingen ingelast. De trainingen tijdens schoolvakanties en de extra trainingen worden apart doorberekend.

Bankgegevens
IBAN: NL13 RABO 0115 3055 64
BIC: RABONL2U
Banknaam: RABOBANK
t.n.v. Gymnastiekvereniging Tempora Gaanderen

Automatische incasso
Betaling geschiedt 12 keer per jaar en wordt per kalendermaand en uitsluitend met een machtiging tot doorlopende automatische incasso. Bij de toelating tot de selectie of pre-selectie ontvangt u een inschrijf- en machtigingsformulier. Daarmee machtigt u Gymnastiekvereniging Tempora tot wederopzegging om de geldende contributie per maand te incasseren.

Vragen omtrent de contributie en adres wijzigingen kunt u schriftelijk melden bij de ledenadministratie via ledenadministratie-gymnastiek@temporagaanderen.nl.

Onze formulieren zijn opgemaakt in PDF formaat en zijn te openen met Adobe Reader. Heeft u nog geen Adobe Reader dan kunt u deze gratis downloaden op http://get.adobe.com/reader/