Tegemoetkoming in de kosten

Voor gezinnen kan het soms moeilijk zijn om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken zijn er twee regelingen:
1. Meedoenarrangement van de gemeente Doetinchem
Meedoenarrangement Vanaf 2015 ondersteunt gemeente Doetinchem inwoners met een laag inkomen met het Meedoenarrangement.
Het Meedoenarrangement heeft een gevarieerd aanbod voor inwoners om mee te doen aan de samenleving.
Het aanbod is onderverdeeld in drie onderdelen:
•Sport en cultuur (bijvoorbeeld zwemles of bezoek aan een theater)
•Educatie (bijvoorbeeld schoolmateriaal of een workshop gezond koken)
•Welbevinden (bijvoorbeeld een dagje uit)

Per onderdeel kunt u kiezen uit activiteiten van deelnemende aanbieders. Ook Tempora is aangesloten bij deze meedoenregeling.

Voor meer info kunt u kijken op http://www.meedoenarrangement.nl.

2. Jeugd Sport Fonds
Jeugd Sport Fonds Het Jeugd Sport Fonds heeft als doel zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen. Het contact loopt via intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Ga op zoek naar een intermediair bij u in de buurt waarna u samen een aanvraag kunt indienen.

Lees meer op de website van Jeugd Sport Fonds.http://gelderland.jeugdsportfonds.nl.

Let op:
– Alleen een bijdrage van het Jeugd Sport Fonds aanvragen is niet voldoende!! Deze kinderen dienen zich ook op te geven bij de ledenadministratie als nieuw lid.
– Jeugd Sport Fonds geeft het kind slechts voor een bepaalde periode geld. Het lidmaatschap bij Tempora stopt niet automatisch als deze periode voorbij is. Houd er dus rekening mee dat na het aflopen van de tegemoetkoming in de kosten door de ouder het lidmaatschap zelf betaalt moet gaan worden via automatische incasso, óf als er opnieuw een bijdrage van het Jeugd Sport Fonds is toegezegd.