Algemene informatie

Algemene informatie Tempora is in 1974 ontstaan uit een fusie tussen twee gymnastiekverenigingen in Gaanderen, te weten St. Paulus en Pr. Beatrix.

Zaalsportvereniging Tempora wil inwoners van Gaanderen en omgeving een plek bieden waar zij elkaar door middel van sport en bewegen kunnen ontmoeten en zich ontwikkelen. Bij de verschillende zaalsporten binnen de vereniging kan ieder lid op zijn of haar eigen ambitieniveau presteren en staan gelijkwaardigheid van allen en wederzijds respect hoog in het vaandel.

Wij willen in ieder geval een sportaanbod bieden voor elke basisschoolleerling. Wat dacht u van gymnastiek voor peuters, kleuters, meisjes en jongens maar ook de extra uitdaging bij freerunning. Jongeren en volwassen leden kunnen kiezen voor de springgroep, steps-aerobics, callanetics en bewegen op muziek voor ouderen. Ook hebben wij sinds 2015 een speciale groep voor kinderen met een beperking. Meer over de lessen kunt u vinden bij het lesaanbod.

Tempora is overtuigd dat bewegingsonderwijs een positieve bijdrage levert aan zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van haar leden. Ook is het bewegingsonderwijs bij onze club een goede motorische basis voor andere sporten.

Wilt u meer informatie over Zaalsportvereninging Tempora, of wilt u zich inschrijven neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Of kom gezellig een aantal keren vrijblijvend meedoen! Meiden met een turnambitie kunnen wij verwijzen naar Gymnastiekvereniging Tempora, de succesvolle turnvereniging in Gaanderen, die gespecialiseerd is in dames turnen.

NKS Registratie


Wilt u meer informatie over Zaalsportvereninging Tempora, of wilt u zich inschrijven neem dan contact met ons op via ons contact formulier.