Ledenadministratie / Contributie

Na 2 proeflessen kan men lid worden van onze zaalsport vereniging. Een volledig ingevuld inschrijfformulier dient dan ingeleverd te worden bij de leiding. Het lidmaatschap geldt voor tenmiste een kwartaal en wordt daarna stilzwijgend met een kwartaal verlengd

Contributie Zaalsport
Voor sportseizoen 2018/2019 bedraagt de contributie:
Lessen jeugd t/m 16 jaar € 33,10 per kwartaal
Jeugd boven 16 en senioren € 41,00 per kwartaal
Special Gym € 38,70 per kwartaal
Callanetics en BOM € 48,10 per kwartaal
Freerunning & Turngroep € 49,10 per kwartaal

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen zaalsport lessen tenzij anders wordt aangegeven.

Bankgegevens
IBAN: NL85 RABO 0359 1711 92
BIC: RABONL2U
Banknaam: RABOBANK
t.n.v. Zaalsportvereniging Tempora Gaanderen

Automatische incasso
Betaling geschiedt per kwartaal en uitsluitend met een machtiging tot doorlopende automatische incasso. Op het inschrijfformulier staat direct een machtiging tot automatische incasso. Daarmee machtigt u Zaalsportvereniging Tempora tot wederopzegging om de geldende contributie per maand te incasseren.

Opzeggen lidmaatschap Zaalsportvereniging Tempora
Bij beëindiging van het lidmaatschap moet een afmeldformulier worden ingevuld dit formulier kunt u hieronder downloaden en invullen. Dit formulier dient uiterlijk een maand voor het begin van het nieuwe kwartaal bij de leiding te zijn ingeleverd. Het lidmaatschap is dan per ingang van het nieuwe kwartaal beëindigd. Bij beéindiging van een lidmaatschap binnen een kwartaal wordt geen contributie gerestitueerd.

Vragen omtrent de contributie en adres wijzigingen kunt u schriftelijk melden bij de ledenadministratie via ledenadministratie-zaalsport@temporagaanderen.nl.
Onze formulieren zijn opgemaakt in PDF formaat en zijn te openen met Adobe Reader. Heeft u nog geen Adobe Reader dan kunt u deze gratis downloaden op http://get.adobe.com/reader/