Tempora Gaanderen

Gymnastiek en zaalsportvereniging

Contributie Selectie


Om te kunnen turnen moet je lid worden van Gymnastiekvereniging Tempora. 

Contributie Selectie
Vanaf 1 maart 2023 geldt de volgende contributie:
3 keer trainen per week inclusief deelname aan 3 kwalificatiewedstrijden € 58,- per maand
2 keer trainen per week inclusief deelname aan 3 kwalificatiewedstrijden € 45,- per maand
Onderbouw, 1 keer trainen per week inclusief deelname aan 2 wedstrijden € 25,- per maand
Een selectietraining duurt minimaal 2 uur.

Een Turnseizoen loopt van augustus t/m juli van het jaar er op. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Leden van de preselectie kunnen tijdens het seizoen instromen. Het lidmaatschap eindigt weer als er tijdig, voor 30 juni schriftelijk is opgezegd en alle openstaande contributiegelden zijn voldaan.

Tijdens de schoolvakanties traint de selectie soms door, behalve tijdens de zomervakantie. In aanloop naar een wedstrijd worden soms extra trainingen ingelast. De trainingen tijdens schoolvakanties en de extra trainingen worden apart doorberekend.

Bankgegevens
IBAN: NL13 RABO 0115 3055 64
BIC: RABONL2U
Banknaam: RABOBANK
t.n.v. Gymnastiekvereniging Tempora Gaanderen
Automatische incasso

Betaling geschiedt 12 keer per jaar en wordt per kalendermaand en uitsluitend met een machtiging tot doorlopende automatische incasso. Bij de toelating tot de selectie of preselectie ontvangt u een inschrijf- en machtigingsformulier. Daarmee machtigt u Gymnastiekvereniging Tempora tot wederopzegging om de geldende contributie per maand te incasseren.
Vragen omtrent de contributie en adres wijzigingen kunt u schriftelijk melden bij de ledenadministratie via gymnastiek@temporagaanderen.nl

 
E-mailen
Map
Info
Instagram